Kremser Briefe an die Toten (1-21)

2020
Translation of Dora Kaprálovás Kremžské dopisy mrtvým, “Letters to the dead” from Czech to German for the Czech Cultural Center in Vienna.